Domů

Katedra informatiky PřF UJEP v Ústí nad Labem pořádá také v tomto roce tradiční (již třetí) 24hodinový hackathonhackithon. Tato akce je určená pro všechny nadšené studenty středních a vysokých škol, kteří si v naší týmové soutěži chtějí poměřit své schopnosti při tvorbě praktických open-source aplikací.

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera.

Popis obrázku

Kdy akce proběhne?

Začíná se v pátek 22. září v 12.00 a končí v sobotu 23. září v 18.00. Pojedeme přes noc!

Proč se zúčastnit?

 • Přispějete dobré věci (praktickému využití a sdílení dat).
 • Získáte zkušenosti s prací v týmu, sebeprezentací apod.
 • Zúročíte a rozšíříte své odborné zkušenosti a dovednosti.
 • Seznámíte se se zajímavými osobnostmi.
 • Získáte dobrý pocit z dobře vykonané práce a poznáte „její cenu“.

Co můžete vyhrát?

Odborná porota určí pořadí soutěžících na základě průběhu „hákování“ (aktivní a tvůrčí přístup) a prezentace řešení, přičemž zohlední funkčnost výstupu, využití poskytnutých dat, originalitu, inovativnost, efektivitu a udržitelnost řešení.

Tři nejlepší řešení, resp. týmy budou odměněny cenami v hodnotách:

 1. místo: 20000 Kč
 2. místo: 10000 Kč
 3. místo: 5000 Kč

Všichni (i ti, kteří nevyhrají) si odnesou diplom a stuhu.

Úspěšné návrhy aplikací by neměly skončit v koši. Zadavatelé je rádi využijí, záleží jen na jejich případné dohodě s tvůrci na další spolupráci.

Jaké bude zázemí?

 • Strava a nealkoholické pití bude all inclusive (platí do vyčerpání zásob).
 • Se vždy dobrou radou a užitečnou pomocí budou k dispozici odborní mentoři (do vyčerpání).
 • K dispozici bude profesionální technická podpora, IT infrastruktura (přístup na Wi-Fi) a počítačové učebny (přesto doporučujeme dostavit se s vlastním zařízením vhodným pro návrh a vývoj zvoleného řešení).
 • K odreagování nebudou chybět Chill Zones, které nabídnou mimo jiné stolní tenis, stolní fotbal, deskové hry a seznamovací hry (nevíme ale ještě, co to poslední znamená).
 • K odpočinku budou k dispozici Dream Zones (kvalitní a čerstvě vytřené podlahy). Vlastní karimatky a spacáky nezapomeňte vzít s sebou.