Kontakt

Organizační výbor

  • Předseda: RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
  • Ing. Mgr. Pavel Beránek
  • Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
  • Mgr. Jana Kasperová
  • RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.
  • RNDr. Jiří Škvára, Ph.D.
  • Bc. Jaroslav Tichý

Kontaktní adresa na organizační výbor

RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.
e-mail: jiri.skvor@ujep.cz
Tel: +420 607 029 947