Zadání

Každý soutěžní tým si dle vlastního uvážení vybere (alespoň) jednu ze tří soutěžních úloh k řešení, které bude na závěr programu prezentovat. Týmům rozhodně doporučujeme vybrat si právě jednu úlohu k řešení.

Tři nejlepší řešení, resp. týmy, které je budou prezentovat, budou odměněny cenami. Pořadí soutěžních řešení určí odborná porota na základě průběhu „hákování“ (aktivní a tvůrčí přístup) a prezentace řešení, přičemž zohlední funkčnost výstupu, využití poskytnutých dat, originalitu, inovativnost, efektivitu a udržitelnost řešení.

FAQ

 • Je to tak, že pro každou soutěžní úlohu budou vybrána tři nejlepší řešení?
 • Ne. Bude jen jedna soutěž a jedny stupně vítězů.

Pracovní verze zadání

Finální verze zadání by měla být představena nejpozději v den konání soutěže v rámci jejího zahájení.


Zadavatelem následujícího zadání je oddělení pro datovou analýzu a simulace při katedře informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Návrh algoritmu pro detekci jader a obalů buněk na snímcích z mikroskopu

Vytvoření postupu pro detekci obalů a jader buněk

 • Návrh vizuální reprezentace výsledků (Jupyter notebook, Live script)
 • Preferované jazyky/knihovny: Python, Matlab

Vrstva 1

 • Načtení a kontrola kvality dat, odstranění artefaktů vzniklých při pořízení snímků
 • Využití různých barevných modelů (RGB, HSV, HSL apod.)
 • Transformace 2D obrazových dat do 1D řady
 • Zobrazení korelací mezi jednotlivými kanály

Vrstva 2

 • Návrh algoritmu pro detekci jader buněk
 • Návrh algoritmu pro detekci obalů buněk
 • Návrh algoritmu pro segmentaci dotýkajících se buněk

Vrstva 3

 • Návrh vizualizace výstupů
 • Porovnání výstupů se stávajícími výsledky

Zdroj dat

 • Obrazová data
 • Data se stávajícími výsledky segmentace

Zadavatelem následujících dvou zadání je Datové centrum Ústeckého kraje, p. o.

Interaktivní mapa škol

Vytvoření “e-shopu” škol s hodnocením škol

 • Webová responzivní aplikace
 • Preferované jazyky/knihovny: Python, Pandas, Dash, Plotly, Javascript

Vrstva 1: Základní mapa a seznam škol

Cílem je vytvořit interaktivní mapu školských zařízení v České republice (případně pouze v Ústeckém kraji).

 • Vytvoření mapy škol, školy jsou odlišeny ikonami dle druhu školy.
 • Je nutné získat GPS souřadnice na základě adresy pomocí API třetí strany (Google, Seznam).
 • Součástí mapy je možnost filtrování (dle zřizovatele, druhu, kapacity apod.).
 • Popup ke každé škole se základními informacemi.
 • Součástí je také pohled bez mapy, tzn. jednoduchý seznam s možností obdobné
  filtrace.

Vrstva 2: Vyhledávání dle adresy (aktuální polohy) a rádiusu vzdálenosti

 • Po zadání adresy (načtení aktuální polohy) budou zobrazeny pouze školy v požadovaném radiusu (např. do 25, 50, 100 km).
 • Pro vyhledávání dle adresy je potřeba využít aplikace API třetích stran.

Vrstva 3: Dojezdová vzdálenost

 • Po označení požadované školy, např. po umístění bodu do mapy (nebo aktuální polohy) bude pomocí API třetích stran vypočítána vzdálenost k požadované škole.
 • Lze i jiným způsobem, např. po označení aktuální polohy bude ke každé škole “vypočtena” vzdálenost (po vozovce, nikoliv vzdušnou čarou).

Vrstva 4: Hodnocení škol

 • Vytvoření jednoduchého systému hlasování “nejoblíbenější školy”, např. systémem školního známkování (1–5) či jiné.
 • Data jsou ukládána do databáze či souboru (např. CSV) na serveru.

Vrstva 5: Analýza dotazníkových šetření

 • Z dalších otevřených dat (viz zdroj dat) analyzovat hodnocení ředitele, učitelů a ministerstva (hospitace) a vytvořit “kartu” jejíž součástí budou interaktivní grafy, tabulky apod. nejzajímavějších informací, které data nabízejí.
 • Zpracování výsledků jak z posledních let, tak těch historických.

Zdroj dat

Analýza pohybové aktivity z chytrých náramků

Vytvoření personalizovaných reportů pohybové aktivity

 • Webová responzivní aplikace.
 • Preferované jazyky/knihovny: Python, Pandas, Dash, Plotly, Javascript.

Vrstva 1

 • Zpracování a “očištění” dat z chytrých náramků (Xiaomi Mi Band).
 • Vytvoření základních reportu do CSV/XLSX.
  • Report třídy – základní deskripce (např. počet kroků za den, týden, víkendové dny, všední dny, průměrné hodnoty, směrodatné odchylky mediány atp).
  • Report žáka – obdobně.

Vrstva 2

 • Vytvoření jednoduché webové aplikace, která bude sloužit pro vizualizaci naměřených dat (karta třídy, žáka), tzn. práce s daty z vrstvy 1.
 • Vizualizace pomocí grafů.
 • Vizualizace na základě rozvrhu (pohybová aktivita před/během/po škole, v rámci každého předmětu, tzn. počet kroků, průměrná tep. frekvence atp.)
 • Možnost exportu (tisku) do PDF (bez “balastu”).

Vrstva 3

 • Možnost srovnání tříd/žáků mezi sebou (společné grafy/tabulky) a následná možnost exportu (tisku) do PDF.

Zdroj dat

 • Data jsou v databázovém souboru.
 • Součástí dat jsou minutové záznamy:
  • počtu kroků,
  • tepové frekvence,
  • další “nerozklíčovaná” data, jejichž součástí je např. spánek, typ pohybové aktivity apod.
 • Rozvrhy tříd.
 • Data a jejich popis jsou ke stažení ZDE.