Zadání

Každý soutěžní tým si dle vlastního uvážení vybere (alespoň) jednu ze tří soutěžních úloh k řešení, které bude na závěr programu prezentovat. Týmům rozhodně doporučujeme vybrat si právě jednu úlohu k řešení.

Tři nejlepší řešení, resp. týmy, které je budou prezentovat, budou odměněny cenami. Pořadí soutěžních řešení určí odborná porota na základě průběhu „hákování“ (aktivní a tvůrčí přístup) a prezentace řešení, přičemž zohlední funkčnost výstupu, využití poskytnutých dat, originalitu, inovativnost, efektivitu a udržitelnost řešení.

FAQ

  • Je to tak, že pro každou soutěžní úlohu budou vybrána tři nejlepší řešení?
  • Ne. Bude jen jedna soutěž a jedny stupně vítězů.

Specifikace zadání

  • Webová aplikace nad otevřenými daty:
    Využití otevřených dat a jejich základní analýzy, zejména porovnání pro územní sídelní jednotky
    Pro porovnání lze využít např:

  • Detekce anomálií ve fyziologických signálech s využitím AI: další informace k zadání
  • Generativní umělá inteligence v automatizaci vzdělávacích procesů: další informace k zadání

Finální verze zadání by měla být představena nejpozději v den konání soutěže v rámci jejího zahájení.